Yeni Kurulan Bitki Örtüsü Ne Kadar Yaşar?

Bitki Örtüsü Ne Kadar Yaşar?

 

Erozyon kontrol çalışmalarında projeye uygun tohum türleri belirlenmektedir. Bu da proje sahasının iklimine, bölgesine, bakısına, toprak yapısına, proje başlangıç zamanları ve istenen sonuç zamanlarına göre belirlenmektedir.

Doğal iklimsel yağmurlarla çimlenecek ve yaşamını iklimsel yağmurlarla idame ettirecek bir bitki örtüsü kurulmalıdır.

Tohum karışımında; çok yıllık-tek yıllık, baklagiller, buğdaygiller, kökleri taban suyuna inme eğilimde olan, çiçeklenme dönemleri olan, bölgenin doğal bitki örtüsüne uygun türlerle kalıcı ekim yapılmalıdır.

Tüm rehabilitasyon çalışmalarındaki ana amaç sahaların mevcut ekosisteme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu sahalarda hydroseeding / sulu tıhumlama yöntemiyle yapılacak ekimlerin amacı öncelikle erozyonu önlemek, stabilizasyonu sağlamak, toprağı organik hale getirmek ve toprağın canlılığını artırarak doğurganlığının oluşmasını sağlamaktır. Tüm uygulama sahası, başarılı bir hydroseeding projesinin ardından birkaç yıl içersinde mevcut ekosistemle aynı bitki örtüsüne kavuşacaktır.

Sonuç olarak, hydroseeding / püskürtme çim dünyada kabul edilmiş en etkili erozyon kontrol yöntemi ve kalıcı bitki örtüsünün kurulduğu uzun vadeli bir ekim teknolojisidir. Ayrıca projenin amaçlarına göre bütüncül yaklaşımlarla ele alınmalıdır.