Hydroseeding Uygulamalarında Tohum Seçimi

Hydroseeding Uygulamalarında Tohum Seçimi

 

Amacı ne olursa olsun tüm ekimlerdeki ana amaç tohumun güçlü, kaliteli, karakteristik özelliklerini %100 taşıyarak çimlenmesidir. Tohumun çimlenmesini etkileyen onlarca çevresel etken bulunmakla beraber, tohumun kendi fiziksel ve genetik özellikleri büyük önem taşımaktadır


Hydroseeding yöntemi
tohum yatağı olacak toprağı yumuşatır, su tutma kapasitesini iyileştirir, humus oluşumunu sağlar, biyolojik, mineral ve organik yapıyı desteklediği gibi, her türlü çevresel baskıyı da minimize ederek ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca tohumun çimlenmesini kolaylaştırması ve hızlandırılması için geliştirilmiş bir yöntemdir. Hydroseeding yeteneğinin desteğiyle hormonlar ve uyarıcılarla tohumun hızlı ve güçlü çimlenmesi sağlandığı gibi yeni doğan bitkinin ihtiyaç duyacağı bütün yarayışlı formdaki elementleri ve bitki besin elementlerini içermektedir.

Çimlenme için gerekli tüm ortamların oluşturulduğu bir yerde beklenen hızlı güçlü, kaliteli ve uzun ömürlü bir hayat sürecek olan tohumun çimlenmesidir. Fiziksel ve biyolojik tüm şartların sağlandığı sırada çimlenmenin önünde tek bir engel kalmaktadır.


Tohum Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

1. Tohum kullanım amacına uygun seçilmelidir. Sportif alanlar, kentsel-kırsal rekreasyon alanları, özel yerler (villa bahçeleri vb.) çayır-mera alanlar, rehabilitasyon amaçlı uygulamalar

2. Tohum, uygulama yapılacak alanın iklimine uygun olmalıdır. Türkiye’de üç tip ana iklim çeşidi vardır. Fakat aynı bölgede olsa dahi her uygulama için çevresel faktörler ve iklim belirlenmeli ve yöreye uygun türler seçilmelidir.

3. Tohum uygulama yapılacak alandaki toprağın içeriğine uygun olarak seçilmelidir. Tuzluluk, asidite vb.

4. Tohum kullanılacak alanın aydınlanma durumuna göre seçilmelidir. Gölge, yarıgölge, direk günışığı vb.

5. Tohum tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde karışım halinde hazırlatılmalıdır. Toprak analizleri neticesinde karar verilecek tohum çeşidi mineral durumuna göre toprağı yormamalıdır.

Doğru tohum karışımının hazırlatılması tohum seçiminde ilk basamağı oluşturmaktadır.

 

Diğer dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır

Tohum karışımının tazeliği ve gençliği

Tohum karışımını oluşturan tohumların ayrı ayrı çimlenme yüzdeleri

Tohum karışımı içeresindeki canlı tohum miktarı

Tohum karışımını oluşturan tohumların kalitesi

Tohum karışımını oluşturan tohumların sertifikalı olmasıdır

Karadeniz Çevre Teknolojileri tohum seçimlerini hazırlayıp, çimlenme testlerinden geçirilmiş sertifikalı tohumlar kullanarak tavsiye etmektedir.