Terra-Tubes®

Terra-Tubes®

8873254656

Terra Tüpler / Terra Tubes

Yüksek erozyon olasılıklı topraklarda erozyon kontrolü ve yağmur suyu arıtma işlevini görürken etkin bir çözüm oluştur.

Suyun akış hızını /debisini  azaltırken sediment oluşumunu en az seviyeye düşürür ve atkin vejetasyonun oluşumuna destek verir.

Terra Tüpler / Terra Tubes – Fiber Filtreleme, ağır silindirik tüpler, ağaç lifleri, suni elyaf ve performans arttırıcı polimerleri kapsayacak şekilde kompozit olarak tasarlanmıştır.

Terra Tubes hydroseeding (sulu tohumlama) ya da kuru tohumlama uygulamasından önce kurulmalıdır.

Bağımsız testlerde etkili olduğu kanıtlanmış.

Katlamalı erozyon kontrol ürünlerinden önce ya da sonra uygulanabilen etkin çözüm ürünüdür.

Yüksek performans

Su bulanıklık azaltılmasında 15 kat etkili

Sediment  kontrolünde 15 kat etkili

Hafif ağırlık ve kolay montaj

Terra Tubes Kullanım Amacı

Suyun akış hızını azaltmak

Sediment oluşumunu önlemek

Su filtrasyonunu sağlamak

Kullanım Alanları

Erozyon kontrol sahaları

Şev stabilizasyonu