Flexterra® HP-FGM™

Flexterra® HP-FGM™

flexterra_fgm_bag
Erozyon Kontrolü İçin Esnek Gelişim Aracı ve Yeniden Bitkilendirme İçin Mükemmellik Standardı Oluşturulması

Daha iyi Teknoloji ve Sıra Dışı Performans

Flexterra Flexible Growth Medium (FGM) yamaçlarda bitki yetiştirme ve erozyon kontrolü için yeni standartlar oluşturmuştur.

Flexterra FGM katlanmış Erozyon Kontrol Örtüleri (ECBs) ve Bonden Fiber Matrix (BFM) ürünlerinden daha iyi yamaç koruma sağlayarak hidrolik tohumlamanın / hydroseeding hız ve maliyet düşürmesi ile toprağa hemen yapışan patentli bir teknoloji kullanmaktadır. Düzenli ya da düzensiz arazilerde ve katı tohum tabanlarında mekanik ajitasyonlu hidrolik tohumlama ekipmanları kullanarak uygulanabilir.

Aşağıdakiler Kanıtlanmıştır

Uygulamanın hemen ardından etki gösterir ve direkt olarak toprağa yapışır

Daha üstün erozyon koruma sağlar ve tüm belli başlı test laboratuvarlarında %99 etkiğini kanıtlamıştır (kusursuza yakın)

En hızlı çim oluşumu çıplak topraktan sekiz, katlamalı örtülerden iki kat fazla bitki oluşumunu sağlar

Katlamalı örtülere nispeten daha hızlı serilme ve daha düşük uygulama maliyeti

Katlamalı örtülere nispeten daha az toprak hazırlığı gerektirir

Vahşi doğayı korur ve doğal yaşama engel olacak artık ağlar, parçacıklar veya ekin makinesi ekipmanlarına gerek kalmaz

Güvenebileceğiniz Yenilikçi Teknoloji

Flexterra FGM hem kimyasal hem de mekanik bağ sağlama tekniklerini kombine eden patentli bir teknoloji kullanır. Termal olarak rafine edilmiş ağaç lifleri, yapay kıvrımı lifler ve performans arttırıcı yapışkan katkıları çimlenmeyi hızlandıran ve yağış enerjisinin etkisini azaltan, hava boşluğu bulunduran, su emme açıklıkları oluşturan yüksek birbirine kenetli bir matris oluşturur.

Üstün nitelikli kimyası uygulama üzerine sağanak yağışlardan kaynaklanan yüzey akış enerjisinin yüksek oranlarıyla matrisin başa çıkmasını sağlar. Suyu emerek ve daha iyi bitki oluşumu sağlayarak su dirençli yapışkan katkıları ve pıhtılaştırıcı kimyasal olarak matrisi toprak yüzeyine bağlar. Matris kuruduğunda ve tamamen iyileştiğinde maksimum etkinliğe ulaşılır. Uzun zaman isteyen çözümler gerektiren işlerde, bu ileri kimya uygulamasını 24 aya kadar koruma sağlayan CocoFlex Extended Term-Flexible Growth Medium ile daha da ileriye götürülmüştür.

Kanıtlanmış %99 Etkinlik

Uygulamanın ardından sonraki iki saatte % 98 ve iyileşmenin üzerine %99 kanıtlanmış oranlar göz önüne alınırsa Flexterra neredeyse kusursuz performans seviyeleri göstermiştir. Bu ileri teknoloji Kuzey Amerika’nın en gelişmiş geniş ölçekli erozyon test laboratuvarlarında çeşitli koşullar altında test edilmiştir.

Flexterra FGM İle Artık Dik Yamaçları Düzgünce Tesviye Etmeye Gerek Yok

Hassas erozyon kontrol örtüleri için yamaçlarda düzeltme tesviyesi ekstra maliyetine gerek yoktur. Uzmanlar katı tohum tabanlarının daha az erozyon potansiyeli gösterdiğini ve ondülasyonlarının (dalgalanmalarının) gelecek gelişim için tohum ve nem muhafazası sağladıklarını belirlemişlerdir. Flexterra FGM ile ince tesviye ve aşırı toprak hazırlığı gereksizdir. Anında üstün koruma ve önemli maliyet düşüklüğü ile daha iyi performans sağlayarak ürünü hemen uygulamanıza izin verir. Flexterra FGM hızlıca uygulanabilir. Daha az iş gücü kullanır ve güvenlik endişelerini en aza indirir. İşinizi bitirin ve yağmur hasarı olmadan diğerine geçin!

Her Türlü Sahada Daha İyi Kontrol ve Hızlı Gelişim Sağlar

Flexterra FGM sert tesviye edilmiş kayalı yamaçlardan hafif ya da dik eğimli tesviye dolgusu yapılmış sahalar gibi sayısız projede kullanılmıştır. Prestijli golf sahalarının fairway alanlarındaki “İyi Çim”in hızlı gelişimini temin için de kullanılmıştır. Flexterra çevresel olarak hassas alanlar ve evcil hayvanların jüt veya plastik ağlara uygun olmadığı doğal çevre alanlarında idealdir. FGM aşağıdaki inşaat pazarlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Madencilik ve Petrol Islah Alanları

Flexterra dik yamaçlar, boru hattı boyunca alanlar ve terkedilmiş maden sahaları (AML) gibi uygulamaların sert çevresel taleplerini fazlasıyla karşılar.

Golf Sahası İnşası

Flexterra çimin hızlı olgunlaşmasını sağlarken toprağa tohum ve filizleri sıkıca kilitler. Bu daha hızlı çim gelişimi için çim keseğinin belli bir kısmında su tutar ve sahaların erken açılmasını sağlar.

Ticari ve Meskûn İnşaatlar

Flexterra hasara neden olacak, ekimi engelleyecek ve doğal yaşama veya evcil hayvanlara zarar verecek ağlar ya da kazıklar kullanmaz.

DOT ve Otoyol Projeleri

Flexterra kesme, budama veya zımbalama olmadan geniş veya dar alanlarda uygulanabilir. FGM birçok devlet karayolunda ve federal ajanslarda çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır.

Sulak Alanlar

Flexterra FGM ve Terra Tubes Fiber FiltrationTubes sulak alanları etkilemeden hemen erozyonu kontrolü sağlamak ve etkili yağmur suyu ıslahı sağlamak için uygulanır.

Erozyon Kontrolünü Tamamen Yeni Bir Aşamaya Çekmek

BFM teknolojisinin pazardaki yerine rağmen, Flexterra FGM daha zorlu sahalar ve çevresel koşullar için tasarlanmıştır.

Flexterra FGM’yi Seçmek İçin Nedenler

Olası en hızlı bitki örtüsü oluşturmaya ihtiyacınız varsa

Saha hemen erozyon korumayı gerektiriyor ve yağmurun yakın olduğu riskli bir durum varsa

Daha fazla eğim akışı ve aşırı eğimlerde alan hem mekanik hem de kimyasal bağ gerektiriyorsa

Toprak 12-18 aya kadar erozyon kontrolü gerektiriyorsa (yeni CocoFlex ET-FGM 18 aydan 24 aya koruma için bize danışın)

Yüksek faktörlü bir dizayn korumaya ihtiyacınız varsa

Green Armor Sistemini kullanmak için Enkamat Turf Reinforcement Mat (TRM) ile kombinasyon düşünüyorsanız

BFM’yi Seçmek İçin Nedenler

Uygulama sonrası sağanak yağış olasılığı düşükse

Toprak kuruysa ve uygulamadan sonra yağmur 24-48 saat aralığında beklenmiyorsa

Kimyasal bağ yamaç ciddiyetini ve uzunluk ihtiyacını karşılayacak kadar kuvvetliyse

Gereken fonksiyonel toprak koruma ömrü 12 ay veya daha az ise

Ilımlı faktörde bir dizayn güvenliğine ihtiyacınız varsa

Toprağı Sahada Tutar

Flexterra en yıkıcı yamaç koşulları altında örtülere nispeten toprak kaybını azalttığı iki laboratuvar tarafından test edilmiş ve kanıtlanmıştır.

Texas Transportation Institute tarafından yürütülen test aşaması saman ve talaş örtülerin 2H:1V kumlu, killi toprak yamaçlarda saatte 3,5’’ yağış oranında Flexterra’dan 50 kat daha fazla toprak kaybettiği belgelenmiştir. Yamaçlarda (2H:1V yamaçlarda) dramatik bir şekilde aynı test protokolleri altında 3H:1V yamaçlarda saman ve talaş örtülerini geride bırakmıştır.

Altın Standart Flexterra Özellikleri /Spesifikasyonları

Fexible Growth Medium (Esnek Gelişim Aracı) hidrolik olarak uygulanan, uzun telli, termal işlenmiş ağaç lifler, kıvrımlı, iç bağlı lifler ve performans arttırıcı katkılardan oluşan esnek erozyon kontrol örtüsüdür. Flexterra FGM arazinin kuruma zamanı gerektirmez ve uygulanması üzerine hızlı tohum çimlenmesi ve hızlı bitki gelişimine izin veren sürekli gözenekli, emici ve erozyon dirençli bir örtü oluşturmak için toprakla hemen bir bağ oluşturur.

FGM’nin %99 oranında belgelenmiş erozyon kontrol etkililiği vardır. (ASTM D6459 veya diğer onaylı test laboratuvarları yoluyla), %800 oranında büyüme gelişimi faktörü (ASTM D7322 yolu ile) saha koşulları altında 12-18 aya kadar fonksiyonel ömür gözlemlenmiştir ve Flexterra FGM CSI formatlı Spesifikasyonlarında listelenen fiziksel özellik ve performans değerlerine uyar.