Yeni Bitki Örtüsü Ne Kadar Yaşar?

Bitki Örtüsü Ne Kadar Yaşar?

Erozyon kontrol çalışmalarında projeye uygun tohum türleri belirlenmektedir. Bu da proje sahasının iklimine, bölgesine, bakısına, toprak yapısına, proje başlangıç zamanları ve istenen sonuç zamanlarına göre belirlenmektedir. Doğal iklimsel yağmurlarla çimlenecek ve hayatını iklimsel yağmurlarla idame ettirecek bir bitki örtüsü kurulmalıdır. Tohum karışımında; çok yıllık-tek yıllık, baklagiller, buğdaygiller, kökleri taban suyuna inme eğilimde olan, çiçeklenme dönemleri olan, bölgenin doğal bitki örtüsüne uygun türlerle kalıcı ekim yapılmalıdır.

Tüm rehabilitasyon çalışmalarındaki ana amaç sahaların mevcut ekosisteme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu sahalarda hydroseeding yöntemiyle yapılacak ekimlerin amacı öncelikle erozyonu önlemek, stabilizasyonu sağlamak, toprağı organik hale getirmek ve toprak doğurganlığını artırmaktır. Tüm uygulama sahası, başarılı bir hydroseeding projesinin ardından 3-4 yıl içersinde mevcut ekosistemle aynı bitki örtüsüne kavuşacaktır.

Sonuç olarak, hydroseeding; dünyada kabul edilmiş en etkili erozyon kontrol yöntemidir ve kalıcı bitki örtüsünün kurulduğu uzun vadeli bir ekim teknolojisidir. Proje amaçlarına göre bütüncül yaklaşımlarla ele alınmalıdır.