Termik Santraller

Termik Santraller / Kömür Yakıtlı Santraller

Uçucu kül sorununu yönetmek için çözümler.

Enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan ve kömür ile çalışan termik santrallerde düşük kalorili, kül oranı yüksek linyitler kullanılır. Kömürün yanması sonucunda uçucu kül, cüruf ve baca gazı benzeri atıklar oluşur. Bu atıklar büyük ölçüde ekonomik ve çevresel sorunlar meydana getirir.
Kül depolama sahasında yeniden bitkilendirmesine çalışması, kül kontrolü, cürufun taşıma ve ulaşım zorluklarını yönetmesine yardım etmek için geniş bir ürün çeşidi sunarız.

Uçucu kül depolama alanlarını rehabilite etmek için vejetasyon oluşumu,  erozyon kontrolü, stabilizasyon / kül – toz kontrolü, cürufun taşıma ve ulaşım zorluklarını yönetmesine yardım etmek için uygun maliyetli üstün teknolojiler sunarız.

Çözümlerimizin tasarlanma amacı:

  • Çevre dostu teknoloji kullanarak çevresel mevzuata uygunluk güvencesini sağlamak
  • 12 aya kadar aktif bölgelerde havadaki uçucu toz gibi parçacıklara karşı güvenli ve uygun bütçeli kaplama / baskılama sistemleri sunmak
  • Aktif olmayan kül depolama alanlarında, katı atık sahası inşaatlarında, hendek ve setlerde erozyonu kontrol etmek ve hızlı vejetasyonu sağkamak
  • Maliyeti, hızlı, kolay ve güvenli uygulama ile azaltmak depolama sahalarında uçucu külün hareketini yönetme erozyon kontrolü ve toz kontrolünü sağlamak

Erozyon ve Toz Kontrolü

12-18 aya kadar maksimum büyüme potansiyeli, mümkün olan en iyi erozyon kontrolü ve toz azaltımı için hiç bir ürün  Flexterra® HP-FGM™ ‘den daha iyi çalışamaz. Bu üstün hidrolik taban termal olarak arıtılmış ahşap liften yapılmıştır ve zorlayıcı yokuşlardaki en iyi sonuçlar için %100 geri dönüşümlü bileşenlere sahiptir.  Daha az zorlayıcı bölgeler için,  ProMatrix™ EFM™ 6 aya kadar toz/erozyon kontrolü ve yeniden yeşillenme sağlar. Kısa vadede çözüm için Profile’in uygun maliyetli hidrolik malçları  kısa süreli, etkili erozyon ve çökelti kontrolü sunar.