Toz Kontrol

 

Toz Kontrolü

Toz Kontrolü, Toprak Stabilizasyonu, Erozyon Kontrolü ve Su Yönetimi alanlarında geniş çözümler sunmaktayız.

Madencilik, inşaat, tarım, askeri alanlar, arazi geliştirme ve çevre yönetimi vb. sektörleri için yenilikçi ürünler ve çözümler sunmaya odaklanan teknolojik ürünler sunmaktayız.

ISO 9001 sertifikalı Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı’nın bir parçası olan IECA üyeliği ile ürünler tescillenmiştir.

Toz kontrolünde yol güvenliği, toz soluma riskleri – insan ve hayvan sağlığı tehditi, yer altı sularının israfı ve kirletilmesi, çevresel baskıların azaltılması ve korunması gibi birçok alanda ürünlerimiz mevcuttur.

Ürünlerimiz zehirsizdir ve canlı sağlığını tehdit etmez.

Ayrıca ürünlerimiz; müteahhitler için çet ve çevresel baskıları en aza indirir – hatta üstesinden gelir.

Çalışma Alanları

Maden Sahaları Toz Kontrolü

Delme ve Patlatma Alanları Toz Kontrolü

Nakliye Yolları ve Yönetimi için Toz Kontrolü

Uzun Vadeli Yollar ve Bahçe Tozu Kontrolü

Yeraltı Madenleri

Geniş Ölçekli Toz ve Erozyon Kontrolü

Genel Ulaşım Yolları Toz Kontrolü

Helikopter ve Havaalanları İniş Kalkış Güvenliği

Aşağıdaki Ürünleri ziyaret ediniz.