BioCover™ SS

BioCover™ SS

biocover
Biocover Alternatif Günlük Kaplama

Çöplüklerde ve Kül Depolama Anlarında Toprak ve Tentelere Göre Düşük Maliyetli Alternatif Ürün

Biocover Alternatif Günlük Kaplama – Çöplük (ADC) selüloz lifi ve yapışkan hidro-koloit birleştirici ile termal olarak ağaç liflerinden rafine edilen, hidrolik uygulanan bir malç üründür. Uygulanması atık üzerine ve onu çevreleyen ortam arasında düz bir katman oluşturur.

Yasal düzenlemeleri karşılayan, diğer alternatif kaplamalardan daha ucuz ve uygulaması daha kolay olan Biocover toprak, saman ya da plastik gibi günlük kaplamalardan daha üstün bir alternatiftir.

Biocover

Firmanız için daha iyidir-maliyet ve işçiliği azaltır.

Emisyonu düşürür- yakıt tasarrufu sağlar, iş sahasında daha az kazı ve nakliye ekipmanı gerektirir.

Enkazın şişmesini ve çöp sahasında  kokuyu azaltır

Plastik ve diğer kaygan yüzeyli materyallerde dahil sahadaki enkazın yüzey ilintisini arttıran hidro-koloit bir birleştirici kullanır ve neticede enkaz kabarmasını azaltarak kokuyu hapseder.

Uygulama etkinliğini arttırır. Boyanmamış yüzey üzerine sprey uygulamaların tersine Biocover malç yeşil bir boya kullanarak etkili kaplama oranını teyit eder.

Çöplük Gazı Yönetimi Sisteminin etkinliğini arttırır

Gaz çıkış sisteminin etkinliğini ve depolama bölgesini arttıran orta sızdırmaz katmanların sayısını minimize eder.

Çöp karıştıranları baskılar

İstenmeyen böcekleri uzaklaştırır

Çevre için daha iyidir. % 100 biyolojik çözünürlük ve zehirsiz olması ile tipik olarak sürekli toprak kaplamadan kaynaklanan erime sızıntıları ve birikmiş erime boşluklarını minimize eder.

Su sızıntısını engeller- mükemmel emme özelliği ile erime boşaltımını azaltır.

Hava boşluğunu muhafaza eder çözülmeyi arttırır, fazladan toprak kullanımı gerektirmez ve böylece hava sahasını arttırıp dolgu bölgesinin yaşam ömrünü uzatır.

Biocover Teknik Özellikleri

BioCover sıhhi dolgu alanlarında alternatif günlük kaplama seçimi / Çöplük ve değerlendirilmesi için ASTM International’ın standart talimatnamesini karşılar. (ASTM 6523-00) Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı Düzenlemelerinde düzenlendiği gibi “insan sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmadan hastalık taşıyıcıları, yangınları, kukuyu, çöp yığınlarını ve çöpçülerin karıştırmasını” farklı ADC’lerin kontrol edebileceği seviye ve aşamayı belirleyecek performans özelliklerinin anlaşılmasına yardım eder.

Herhangi bir ADC ile, square foot (ölçü birimi metre kare gibi) başına son uygulama maliyeti atık materyal tipi, sıkıştırma, nem içeriği, hava koşulları, yerel kanun düzenlemeleri ve lokal çevre konularına göre değişecektir.

BioCover en hızlı, en iyi kaplamayı sağlayan ve bugün pazardaki en maliyeti uygun seçenektir.