Maden Pasa Rehabilitasyonu

Maden Islahı ve Kapatma Projeleri İçin Doğru Çözümler Sağlamak

Büyük ölçüde organik özelliğini kaybetmiş ya da tamamen kaybolmuş toprakların ıslah edilmesi için gerekli olan en kapsamlı ürünler zincirini sunarız. Ürünlerimiz, dünya çapındaki Kuzey Amerika Amazon Ormanları, Avustralya’daki  4.500 metreyi aşan yüksekliklerdeki madenleri içeren önemli projeler için en iyi çözümleri üretmek ve uygulamak için madencilik şirketleriyle çalışılarak geliştirilmiştir. Bu mücadele ne kadar zor olursa olsun,  ürünlerin ve itibarlı sanayi profesyonellerine yerinde danışmanlık desteği, yerleşim alanlarını doğal ortam haline geri getirebileceğimiziteknolojik ürünler sunarız.

Ve:

  • Üstün toprak stabilizasyonu için daha uzun ömürlü ve iyi bir erozyon kontrolu sağlayacak ürünler
  • Yerli bitki türlerinin oluşturulması
  • Organik değeri düşük ya da kaybolmüş topraklarda bitki örtüsü kurmak için kanıtlanan tekniklerle maliyeti düşürerek üstün performans sağlanması
  • Çevre dostu teknolojileri kullanarak sürdürülebilir vejetasyonu desteklemek

Dik Eğimler & Su Yolları

Flexterra (HP-FGM™) esnek vejetasyon için 18 aya kadar fonksiyonel uzun ömürlülüğe sahip, ve çoğunukla dik yamaçları, engebeli yamaçları, uzun yürüyüş yollarını ve son derece aşındırıcı toprakları stabilize etmek (<1H:1V) için 48 saat içinde sağanak beklendiği zaman kullanılırlar.

Genişletilmiş koruma için,  CocoFlex™ ET-FGM™ iki yıla kadar fonksiyonel bir ömüre sahip. Bu ürünler aynı zamanda son derece kuru ortamlar için de uygundur.

ProGanics Biotic Soil Media (BSM)

En avantajlı, tasarlanmış toprak ortamı (ESM™)

ProGanics™ Biotik Toprak Ortamı™ (BSM™) organik madde bakımından düşük olan toprak ve substratlara alternatif bir yüzey toprağı olarak tasarlandı. ProGanics yüzey toprağı yerine geçebilecek pahalı bir seçenek değildir ama toprağın kimyasını etkileyecek geniş bir organik madde ve bileşen skalası sunar, büyümeyi hızlandırır, toprağın ”O” ve ”A” katmanlarını inşa eder.


GreenArmor™ System, şiddetli su yollarını, kanal, kanalit, dere yataklarını ve dik yamaçları korumak için çevresel olarak üstün bir yol sunar. Yüksek akışın olduğu bölgelere daha pahalı kaya ve betonlar yerleştirebilirler. Bu, Futerra® TRM ile başlar ve üzerine Flexterra HP-FGM ile hydroseeding yapılarak tam bir erozyon kontrolü sağlanır.

Terra Tubes / Terra Tüpler Yüksek erozyon olasılıklı topraklarda erozyon kontrolü ve yağmur suyu arıtma işlevini görürken etkin bir çözüm oluştur.  Suyun  akış  hızını azaltırken  sediment  oluşumunu en az seviyeye düşürür.
Terra-Tüpler Fiber Filtreleme, ağır silindirik tüpler, ağaç lifleri, suni elyaf ve performans arttırıcı polimerleri kapsayacak şekilde kompozit tasarlanmıştır.