PPC Toprak Katkısı

Erozyon Kontrol Battaniyesi Hyseoseeding.com.tr Karadeniz Cevre Teknolojileri PPC Toprak Katkısı

Daha Sağlıklı bir Kök Bölge Bölgesi için Anahtarınız

PPC Geçirgen Seramik  Toprağı Islah Etmenin En İyi Yolu

Geçirgen Seramik PPC kök bölgelerinin nem ve besin tutma kabiliyetlerini ciddi oranda geliştiren ve törf (peat) yerine kullanılan inorganik bir toprak katkısıdır. PPC karışımları USGA’nın 2004 Yeşil alan oluşturma metotu tavsiyelerinde özetlenen spesifikasyonlara uymaktadır. Yeşil Alan Oluşturmak için dünya çapında 3.500’den fazla sahada uygulanmaktadır. Törfün tersine, PPC kök tabanlarının drenajını arttırmakta ve bunu sürekli olarak yapmaktadır. Toprağa ya da kuma eklenen PPC bozulmaz ve çürümez. Ayrıca kök bölgesindeki hava ve su gözenek boşluklarını dengelemesi sonucunda drenajı ve nem tutumunu arttırır.

PPC’nin toprak oksijenini arttırdığı, sıkılaşmayı önlediği, lokal kuru alanları saf dışı bıraktığı, daha iyi drena ettiği ve bitki hastalıklara karşı daha az eğilimli yaptığı dünya çapında binlerce sahada ve önde gelen üniversitelerin çim ve bitki anabilim dallarında kanıtlanmıştır. Üst kaplama programlarında veya yeni bitki karışımlarının parçası olarak PPC hava ve su gözenek boşluklarını arttırmada ve bozulmadan besin alımını iyileştirmede törf veya diğer inorganik maddelerden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Genel Özellikleri

Bir partikülü yaklaşık olarak %39 kılcal (su) gözenekleri ve %35 kılcal olmayan hava gözeneklerinden oluşan %74 gözenek boşlukludur. Toprak veya kumla karıştırılan Profile su ve besin tutan gözenekleri arttırır, aynı zamanda hava ve sulama gözeneklerini de arttırır ve kalıcı olarak çoğu toprağı iyileştirir.

Toprak Karışımlarının Genel Özellikleri

İdeal Toprak Yapısı

İdeal toprak %50 katı ve %50 gözenek alanı içerir. %50 gözenek alanı ½ oranında kılcal (su tutan) ve ½ oranında kılcal olmayan (hava tutan ve drenaj) özellikte olmalıdır.

Kum Bazlı Toprak Yapısı

Kum kök bölgeler sıkılaşmaya karşı dirençlidir, fakat az su ve besin tutma kapasiteleri vardır.

Kum ve Peat – Törf Karışımı

Kum ve Peat / Törf karışımı kök bölgesine eklenir ve böylece su ve besin tutma özelliği geliştirilir. Ancak, peat drenajı yavaşlatır zamanla bozulur ve topraktaki hava boşluğunu azaltır.

PPC Karışımı

PPC gözenek boşluk alanını dengeleyerek ve mükemmel hava boşluğu sağlayarak toprağı ideal toprak koşullarına geri getirir. Aynı zamanda nem ve besin tutma özelliğini arttırır.

PPC suyu ve havayı tutar ve bu iki önemli şey Arizona Çölünde çim yetiştirmeyi kolaylaştıran tek üründür.”