Hydroseeding Erozyonu Nasıl Önler?

Hydroseeding Erozyonu Nasıl Önler?

Erozyon Kontrolü

Erozyon alanları ya da organik yapısını kaybetmiş şev ve yamaç yüzey alanları her türlü çevresel etkenlerin yoğun baskısı altındadır. Yağmurların hızı, boyutu, yoğunluğu, miktarı ayrıca rüzgarların etkisi hatta gece gündüz sıcaklık farkları sürekli olarak erozyonu tetiklemekte ve erozyon katsayısını her geçen gün artırmaktadır. Bu açık alanların doğal ekosistemde tekrar organik özellik kazanması ve üzerinde bitki örtüsü oluşması çok uzun yıllar almaktadır. Ancak stabil yüzeyler için geçerlidir. Bitki örtüsünü kazanamayan yüzey sürekli erozyona açık, erozyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.


Hydroseeding teknolojisi
organik yapısını kaybetmiş ya da hiç kazanamamış yüzeylerde büyük eğimler dahil çözümler sunmaktadır. Yüksek uygulama hızı, 1:1 den daha dik yamaçlarda ekim yapabilme kabiliyeti, onu toprak stabilize çalışmalarında alternatifsiz kılmaktadır.


Hydroseeding Teknolojisi Toprak Erozyonunu iki Şekilde Önler

1 Geçici Çözüm: İlk Hydroseeding uygulama anından itibaren fiziksel / geçici olarak

2 Kalıcı Çözüm: Bitki kuruluşuyla kalıcı ekim ve bitki örtüsü olarak erozyonu önlemektedir.


Sonuç

Hiçbir yöntem erozyon kontrol gibi evrensel bir sorunun tek başına çözümü olamaz. Erozyon kontrol çalışmaları, bütüncül yaklaşımlarla, sebep-çözüm-sonuç ilişkileri kapsamında projelendirilmelidir. Öncelikle erozyonu artıracak baskılar kontrol altına alınmalıdır. Kalıcı ekim çalışmalarından sonra gerek görüldüğünde çalılandırma ve daha sonra ağaçlandırma çalışmaları da sürecin parçası olabilir.