Erozyon Kontrolü


Bitki Örtüsünün Erozyon Kontrolünde Etkisi

Erozyon, organik yapısını kaybetmiş ya da kazılar sonucu bozulmuş  şev ve yamaç yüzey alanlarında bitki örtüsünü kaybetmiş alanlardır.

Sırasıyla yüzey akış, parmak erozyonu ve erozyon oluşu şeklinde tehdit altındadır. Bitki örtüsü yağmurun hızını, damla boyutunu ve direk yüzeye çarpmasını engeller. Yüzey sularının düzenli akışını sağlayarak bu suların taban suyuna inmesine destek verir. Aşırı yüzey sularından toprak yüzeyini korur ve drenaja destek verir ve kök sistemleriyle toprağı bağlar. Otsu vejetasyon birim alana en az ağırlığı verir ve tam toprak stabilizasyonu sağlar. Yaşamsal faaliyetleri ile toprağın organik seviyesini geliştirir ve rehabilitasyona destek verir.

Bitki Örtüsü Ne Kadar Yaşar?

Erozyon kontrol çalışmalarında projeye uygun tohum türleri belirlenmektedir. Bu da proje sahasının iklimine, bölgesine, bakısına, toprak yapısına, proje başlangıç zamanları ve istenen sonuç zamanlarına göre belirlenmektedir. Doğal iklimsel yağmurlarla çimlenecek ve hayatını iklimsel yağmurlarla idame ettirecek bir bitki örtüsü kurulmalıdır. Tohum karışımında; çok yıllık-tek yıllık, baklagiller, buğdaygiller, kökleri taban suyuna inme eğilimde olan, çiçeklenme dönemleri olan, bölgenin doğal bitki örtüsüne uygun türlerle kalıcı ekim yapılmalıdır.

Tüm rehabilitasyon çalışmalarındaki ana amaç sahaların mevcut ekosisteme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu sahalarda hydroseeding yöntemiyle yapılacak ekimlerin amacı öncelikle erozyonu önlemek, stabilizasyonu sağlamak, toprağı organik hale getirmek ve toprak doğurganlığını artırmaktır. Tüm uygulama sahası, başarılı bir hydroseeding projesinin ardından birkaç yıl içerisinde mevcut ekosistemle aynı bitki örtüsüne kavuşacaktır.

Sonuç olarak hydroseeding; dünyada kabul edilmiş en etkili erozyon kontrol yöntemidir ve kalıcı bitki örtüsünün kurulduğu uzun vadeli bir ekim teknolojisidir.

Erozyon Kontrolü

Erozyon alanları ya da organik yapısını kaybetmiş şev ve yamaç yüzey alanları her türlü çevresel etkenlerin yoğun baskısı altındadır.  Açık arazilerin doğal ekosistemde organik özellik kazanması ve üzerinde bitki örtüsü oluşması çok uzun yıllar almaktadır. Buda ancak stabil yüzeyler için geçerlidir. Bitki örtüsünü kazanamayan yüzey sürekli erozyona açık, erozyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

İleri teknolojiler ile  organik yapısını kaybetmiş ya da hiç kazanamamış yüzeylerde büyük eğimler dahil çözümler sunmaktadır. Yüksek uygulama hızı, 1:1 den daha dik yamaçlarda ekim yapabilme kabiliyeti, onu toprak stabilize çalışmalarında alternatifsiz kılmaktadır.

Hydroseeding Teknolojisi Toprak Erozyonunu iki Şekilde Önler

1 Geçici Çözüm: İlk Hydroseeding uygulama anından itibaren fiziksel / geçici olarak

2 Kalıcı Çözüm: Bitki kuruluşuyla kalıcı ekim ve bitki örtüsü olarak erozyonu önlemektedir.

ProGanics™ Biotic Soil Media™ (BSM™) organik madde bakımından düşük olan toprak ve substratlara alternatif bir yüzey toprağı olarak tasarlandı. ProGanics yüzey toprağı yerine geçebilecek pahalı bir seçenek değildir ama toprağın kimyasını etkileyecek geniş bir organik madde ve bileşen skalası sunar, büyümeyi hızlandırır. 36 kamyon toprak yerine 2 tank ProGranics yeterlidir.

Eşsiz performans ve rakipsiz maliyeti ile topraktan daha iyi verim kazanmanıza ve düşük maliyet için: ProMatrix ™ yol projeleri için yeni bir çözümdür. Bu ürün BFM / SMM hidrolik ürünler gerektiren işlerde avantaj sağlamak için oluşturuldu

. Erozyon kontrolü ve vejetasyon kuruluş performansını sağlar

. % 20 daha az yükleme

. Kolay yükleme, hızlı karışma, düzgün atış, hızı uygulama, zaman ve düşük maliyetler sağlar

Düz ve Orta Eğimli Yamaçlarda Şev Stabilizasyonu

Düz ve orta eğimli yamaçlar için kısa süreli ve uygun maliyetli bir çözüm sunan ağaç ve selüloz hidrolik malç’lar geniş bir yelpazeye sahip olup 6 aya kadar kısa süreli çözümler üretir. Üstün lifler sayesinde rekabet edilemez sonuçlar üretir. Termal Rafine edilmiş ahşap lif, daha hızlı eksiksiz bir çimlenme teşvik etmek için 13,5 kat daha fazla su tutar.

Dik ve Orta Eğimli Yamaçlarda Erozyon Kontrolü

ProMatrix ™ sınıfında lider erozyon kontrolü etkinliğini sağlar ve BFM / SMM ürünler için tüm endüstrinin test standartlarını aşmaktadır. Hidro-Blanket® BFM ve Terra-Matrix ™ SMM toprak stabilizasyonu ve sediment kontrolü sağlanmasında erozyon kontrol battaniyelerinden daha iyi performans sağlar.
Flexterra (FGM) esnek büyüme ortmı yamaçlarda bitki yetiştirme ve erozyon kontrolü için yeni standartlar oluşturmuştur. Flexterra FGM katlanmış Erozyon Kontrol Örtüleri (ECBs) ve Bonden Fiber Matrix (BFM) ürünlerinden daha iyi yamaç koruma sağlayarak hidrolik tohumlamanın / hydroseeding hız ve maliyet düşürmesi ile toprağa hemen yapışan patentli bir teknoloji kullanmaktadır. 18 aylık koruma sağlar.

Sistem yüksek deşarj su yolları, dik yamaçları estetik olarak koruyarak çözümler sunar. Flexterra ile kullanıldığında inanılmaz sonuçlar verir. Tohumun oluşturmasının yanında yüksek nem tutma kapasitesini artırır.

En Dik Yamaçlar ve Su Yolları

Erozyon ve toprak stabilizasyonuna karşı geliştirilmiş en güçlü yeşil tasarım ürünü olan GreenArmor yüksek deşarj su yolları, dik yamaçları estetik olarak koruyarak çözümler sunar. Flexterra ile kullanıldığında tam sonuç verir.

Sediment Ve Bulanıklık Kontrolü

Terra-Tubes® Yüksek erozyon olasılıklı topraklarda erozyon kontrolü ve yağmur suyu arıtma işlevini görürken etkin bir çözüm oluştur. Suyun akış hızını azaltırken sediment oluşumunu en az seviyeye düşürür. Terra-Tüpler Fiber Filtreleme, ağır silindirik tüpler, ağaç lifleri, suni elyaf ve performans arttırıcı polimerleri kapsayacak şekilde kompozit tasarlanmıştır.

Toprak Yönetimi ve Sürdürülebilir Bitki Örtüsü Sağlamak

ProPlus Tarımsal formülasyonlar, hızlı bitki örtüsü ve toprak yönetimi dengelemek için toprağın pH’ını düzenlemek ve toprak kimyasını iyileştirmek için fakir toprak koşullarının doğurganlığını artırır.

PS3  web tabanlı tasarım programı, doğru uygulama ve  doğru ürünü sağlamak amacıyla tarımsal mükemmellik ile erozyon ve sediment kontrol mühendisliği bütünleştirir.