Hydroseeding Uygulama

Hydroseeding Uygulama

Hydroseeding / sulu tohumlama / püskürtme çim yeni nesil çim ekme yöntemidir. Hydroseeding uygulama ile birlikte büyük alanlara yüksek verimle çim ekimi sağlanır. Hydroseeding yönteminin bu başarısı teknolojinin, araştırmanın ve kaliteli malzeme kullanımının bir ürünüdür.

Hydroseeding uygulama en basit anlamıyla bir makine aracılığıyla tohumların, gübrelerin, faydalı enzimlerin, bitki hormonlarının ve birçok bio başlatıcıların birlikte karıştırıldığı ve alana uygulandığı yöntemdir.

Peyzaj Amaçlı Hydroseeding Uygulamalarında Toprak

Çim ekimi için ne tür bir hydroseeding uygulama yapılacak olursa olsun, toprak çok önemlidir. Toprağın kalitesi ve toprağın uygun şartları çimin kalitesini ve yöntemin verimini belirler. Sağlıklı bir hydroseeding uygulaması yapabilmek için mutlaka toprak analizlerinin yapılmış olması gerekir. Peyzaj amaçlı hydroseeding uygulamalarında toprağın taşları arındırılmalı, ince tesviyesi yapılmalı toprak normal değerlerinde ve pH nötr olmalıdır.

Hydroseeding uygulanacak alan belirlendikten sonra öncelikli amaç toprağın havalandırılması kazı ve tesviye yapmaktır. Her şeyin dengeli olması hydroseeding uygulamasının temel ilkesidir. Proje alanının içerisinden dışarıya ya da dışarısından içeriye toprak taşınması gerekmeyecek şekilde çalışmalar yürütmek hydroseeding’in amaçları arasında yer alır.

  • Toprak asidik ya da alkali değil, tesviye edilmiş toprak mutlaka nötr olmalıdır.
  • Toprak baskılanmamalı, sert olmamalıdır.
  • Bir tırmık yardımıyla ince tesviyesi yapılmalıdır.
  • Taşlardan arındırılmalıdır.

Hydroseeding uygulamaları yalnızca boş alanlar üzerine uygulanmaz. Kimi zaman zaten var olan çim alanlar üzerine de uygulanması gerekebilir. Böyle bir durumda mevcut çimin direkt üzerine uygulamak yerine, mevcut çimin alandan tamamen arındırılması gerekir. Bu işlemler alanın küçük ya da büyük oluşuna göre farklı tekniklerle gerçekleştirilir. Burada önemli olan hydroseeding uygulanacak alanın eski çimlerden arındırılması ve temizlenmelidir.

Toprak pH Seviyesi

Ortam pH seviyesi canlıların yaşama durumunu belirler. Çimler için ortamın asidik ya da bazik oluşu yaşam şansını güçleştirir. Bu nedenle hydroseeding uygulamalarında mutlaka toprak pH seviyesi ölçümleri yapılarak toprağın asiditesi belirlenmelidir. Toprak asidik olursa ortama kireç taşı ilave edilerek nötrlenir. Toprağın alkali çıkması durumunda nötrleme işlemi biraz daha karmaşıktır. Ancak, genel olarak sülfür ilavesi yapılır.

Drenaj

Peyzaj ve spor sahaları uygulamalarında drenaj çok önemlidir. Aynı şekilde hydroseeding uygulamaları da uygun drenaja gereksinim duyar. Çünkü zemindeki fazla su bitkiler için zararlıdır. Suyun zeminde sürekli kalması durumunda bitkiler bir süre sonra fazla mineral emilimi gerçekleştirir ve bu da aşırı beslenmeye sebep olur ve yüzeysel kök gelişimi oluşur. Zamanla bitkilerin ölmesi kaçınılmazdır. Drenajla birlikte sudaki tuzluluk giderilir ve aynı zamanda havalandırma sağlanır.

Drenaj asıl olarak kuru kalması çok önemli olan spor sahalarında büyük önem taşır. Bu tarz spor karşılaşmalarının yapıldığı çim alanlarda kuru zemin sporcuların sağlığı için önemlidir. Ayrıca, yağmurlu havalarda suyun boşaltılarak müsabakaların devam etmesini sağlar.

Hydroseeding uygulamalarının tam verimle sonuçlanması için sulama ve drenaj sistemlerinin doğru tasarlanması ve mutlaka bir bütün olarak ele alınması gerekir. Ancak bu sayede hydroseeding uygulamalarının başarısından ve sistemin tam performansla çalıştığından bahsedilebilir. Hydroseeding yönteminde önemli olan her basamağın hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak tasarlanması ve uygun sonucun alınmasıdır.